POSTGRADUAAT ACUPUNCTUUR
ANTWERPEN • Bij de opleiding acupunctuur staat de praktijkervaring centraal. OTCG levert acupuncturisten af die in het werkveld zowel praktisch als theoretisch vakkundig geschoold zijn.

Deze opleiding bestaat reeds 25 jaar. Nog voor onze jaartelling begon, werd in China reeds lang de acupunctuur toegepast om allerlei ziekten en kwalen te bestrijden. En met succes !Al deze bevindingen werden zorgvuldig opgeschreven, zodat een enorme kennis werd bijeenvergaard zonder al het technisch vernuft waarover men heden ten dage kan beschikken. De acupuncturist maakt nog steeds gebruik van deze eeuwenoude kennis, getoetst aan een jarenlange ervaring.De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent de Traditionele Chinese Geneeskunde als een etnische geneeskunde, volwaardig aan de moderne Westerse geneeskunde.
mail ons
0032.470 552 452
Van Schoonbekestraat 143
2018 Antwerpen
breng me hierheen